• Tieto podmienky platia pre nákup v internetovom obchode globdive.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho/prevádzkovateľ/a kupujúceho /zákazník/.

 • Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu globdive.sk sú záväzné. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež reklamačným poriadkom .

 2. Objednávka je návrhom obchodnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

 3. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov a  predpísaných údajov a náležitostí.

 4. Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a prevzatím tovaru.

 6. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky vrámci internetového obchodu globdive.sk , kupujúci dáva predajcovi súhlas k zhromažďovaniu a ukladaniu /archivovaniu/ osobných dát o kupujúcom a o jeho nákupoch, pre potreby internetového obchodu globdive.sk a tieto údaje nebudú predávané tretej strane.

 7. Vyplnením registračného formulára zároveň kupujúci dáva predávajúcemu súhlas zo zaslaním obchodných ponúk na zadanú e-mailovú adresu. Ak nie tiež môže nakúpiť tovar a nebude dostávať reklamné zdelenia. 

 • Reklamácie

 1. Reklamácie budú vysporiadané v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu dragbicykle.sk a právnym poriadkom platným v SR. 

 2. Tovar môžete reklamovať priamo v autorizovanom servise /ku každému tovaru je priložený zoznam a návod/ ,urýchlite tým priebeh reklamácie.

 3. Tovar môžete reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok v reklamačnom poriadku na adrese info@globdive.sk

 4. Výmena alebo vrátenie tovaru je možné iba v prípade vrátenia v pôvodnom stave, neporušenom obale a so všetkým príslušenstvom.

 5. Tovar ktorý reklamujete odosielajte v pôvodnom obale. Dopravca nezodpovedá za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku pri tovare poškodeného pri preprave aj keď sa porucha prejavila pred transportom.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa občianskeho zákonníka článok 6 č.657/2008 do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar ,bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote /určuje sa dátum odoslania/. Po obdržaní vráteného tovaru ,predávajúci najneskôr do 10 pracovných dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa odstavca 7 :

 • na poskytované služby, na ktoré dal odklad kupujúci po dobe možnosti prevzatia plnenia.

 • na dodávku tovaru a služieb, pri ktorých cena závisí od kurzu finančného trhu nezávisle od dodávateľa.

 • na objednávku tovaru prispôsobené podľa priania zákazníka alebo pre ďalšiu osobu, a tiež tovar ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

 • na objednávku audio a video nahrávok ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal .

 • na dodávku periodík a časopisov, kníh.

 Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci ma povinnosť zrealizovať záväznú objednávku, odoslať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu potvrdil pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od nášho prepravcu ,poprípade v našej prevádzke pri osobnom prevzatí , obdrží k tovaru daňový doklad.

 2. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné .

 3. Predávajúci má právo vymazať registrovaného zákazníka z databáze v prípade, že o to zákazník písomne požiada. 

 4. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak nastane situácia, že sa stane plnenie nemožným alebo sa so zákazníkom nedohodne na novom plnení. Ak kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred /bankovým prevodom/ a odstúpi od zmluvy hore uvedeným spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 5. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy vtedy, ak kupujúci opakovane neplní svoje záväzky, odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu / alebo iba čiastku ktorou sa vykryjú straty z objednávky tovaru alebo služieb/.

   

  Práva a povinnosti kupujúceho 

 1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

 2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celou sumou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred záväzným potvrdením .

 3. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 7 dní od doručenia ak nespĺňa kvalitu alebo kvantitu objednaného tovaru nie však podľa vlastného uváženia, že sa mu daný tovar, ktorý si objednal nepáči, alebo chce teraz iny.

 4. Kupujúci má právo na vymazanie osobných dát z databázy, ak požiada o nu  písomnou formou. Predávajúci sa zaväzuje do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom vymazať.

 • Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania objednávky kupujúcim.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení platné v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedeného v katalógu internetového obchodu globdive.sk  ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 3. Účastníci sa výslovne v zmysle obchodného zákona dohodli, že ak nie je v podmienkach výslovne dohodnuté inak , riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

 • Platobné podmienky

 1. Aj keď sa maximálne snažíme uverejniť na našich stránkach čo možno najpresnejšie a úplne informácie o predávanom tovare, môžu niektoré texty obsahovať chyby či nepresnosti, vyplývajúce z nepresných informácii, preberaných od tretích strán. V prípade, že výrobok zaradený do ponuky s nesprávnou cenou alebo nesprávnym popisom vinou typografickou chybou, chyby pri stanovení ceny, prípadne chyby popisu výrobku preberaného od tretej strany, firma Igor Bohunský Potápač má právo odmietnuť alebo zrušiť ktorúkoľvek objednávku výrobku s nesprávne uvedenou cenou a to i po potvrdení zamestnancom firmy. Máme právo odmietnuť takúto objednávku aj v prípade ak zákazník poslal peniaze za tento výrobok vopred na účet firmy . V takomto prípade firma Igor Bohunský zašle tieto peniaze okamžite späť na účet kupujúceho.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Predávajúci vždy pri e- mailovom potvrdení objednávky potvrdí aj platnosť ceny objednaného tovaru.  V prípade, že bude predávajúcim uvedená vyššia cena než je uvedená v objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo odmietnuť. V prípade, že je nová cena nižšia ako bola cena uvedená na objednávke, bude tovar kupujúcemu dodaný za cenu platnú v okamžiku objednávky. 

 • Platobné metódy

 1. V súčasnej dobe môžete platiť v internetovom obchode dragbicykle.sk týmito spôsobmi:

 • hotovosťou - tento spôsob platby zvolíte v prípade, že chcete tovar zaplatiť priamo v našom obchode a tovar si sami prevziať.

 • dobierkou- tento spôsob platby zvolíte v prípade, že si tovar necháte doviezť našou zmluvnou dopravou, prepravnou službou slovenskej pošty a chcete tovar zaplatiť až po samotnom prevzatí. 

 • bankovým prevodom - tento spôsob platby zvolíte v prípade, že chcete peniaze za tovar previesť na náš účet /platba sa prevádza vopred/ a tovar vám je bez ďalších poplatkov po pripísaní na náš účet doručený.

  Typy platieb bankovým prevodom:

  24pay

  Paypal

  prevodom do banky Raifaisen

 

 • Dodacie podmienky

 1. Miesto plnenia: Miestom plnenia je predajňa a sklad predávajúceho, kde je väčšina tovaru zvážená, poprípade sklad nášho dodávateľa. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný preukázať zaplatenie tovaru. 

 2. Dodanie tovaru: Akonáhle obdržíme vašu objednávku, naša firma hneď zistí, či je vami objednaný tovar na sklade. Ak je tovar skladom, prostredníctvom zbernej služby, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu, Vám ju dopravíme do domu v termíne 5-7 pracovných dní. V prípade požiadavky na kratší čas dodania, je nutné toto uviesť do poznámky pri objednávke tovaru, alebo nás telefonicky kontaktovať. Ak nie je tovar skladom, budeme vás o tom ihneď informovať. V obidvoch prípadoch Vám bude ihneď napísané , kedy vám bude tovar dodaný. Objednávky prijaté vo víkende a sviatkoch sú potvrdené vždy v nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade o nepracovné dni predlžuje. 

 3. Miestom dodania je adresa, uvedená kupujúcim prostredníctvom objednávkového formulára. Prepravu kdekoľvek po SR zaistuje predávajúci prostredníctvom zmluvnej firmy. Za dopravu je účtovaná cena od  4,60 € a za platbu v hotovosti bez poplatku. Za dopravu neplatíte pri objednávke vyššej ako 280 €. Pri osobnom odbere neplatíte za dopravu. Adresa obchodu je uvedená v kontakte.

 • Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre zákazníka pri uplatňovaní reklamácie tovaru nakupovanom v internetovom obchode dragbicykle.sk

 • Všeobecné podmienky reklamácie

 1. Povinnosti kupujúceho 

Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadach. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jedným z uvedených spôsobov:

 1. Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa 

 2. Poštou na adresu prevádzkovateľa

 3. Riešiť s externým servisným strediskom, adresa je uvedená obvykle na záručnom liste.

Kupujúci je povinný uviesť :

 1. Číslo objednávky /je zasielané s potvrdením objednávky v e-maily,alebo uvedené vo výpise objednávok/

 2. Čo najvýstižnejšie popísať závadu a ako sa prejavuje

 3. Doložiť doklad o vlastníctve tovaru / prikladá sa faktúra a dodací list/

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a upovedomí o tom kupujúceho elektronickou poštou, pokiaľ sa kupujúci nerozhodol inak. Reklamácie danej vady bude uskutočnená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. 

 3. Reklamácia, uplatnená v záručnej dobe

Všeobecné podmienky

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je priložená faktúra a dodací list, ktorý môže slúžiť ako záručný pokiaľ nie je doložený osobne výrobcom. Prevzatý tovar a súhlas s záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu. Ak nie je tovar osobne prevzatý ,rozumie sa prevzatie tovaru v ten okamžik, keď tovar prevezme od prepravcu. Ak sú nejasnosti alebo rozdiely medzi dodacím listom a zásielkou / množstvo alebo druh/ je povinný hlásiť túto skutočnosť najneskôr do 72 hodín na adresu obchodníka. Ak tak neurobí, vystavuje sa nebezpečiu, že pri neskoršom jednaní nebude reklamácia uznaná.

4.Záručné podmienky

 Dĺžka záruky je uvedená na dodacom alebo záručnom liste. Táto doba začína dňom vystavenia a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Zákazník dostane nový záručný list, kde bude uvedené nové i pôvodné výrobné číslo. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohoto dodacieho listu. 

 • Ak je vykonaná záručná oprava v autorizovanom servise , je opravená bezplatne, v opačnom prípade bude tovar vymenený na náklady servisného strediska. Tovar musí byť v pôvodnom obale v úplnom stave spolu s príručkami a ostatným príslušenstvom. Ku každej položke musí byť pripojená kópia dodacieho listu a presný popis závady. 

 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v týchto prípadoch:

 1. Poškodením tovaru pri preprave /tieto škody treba riešiť s prepravcom pri prevzatí tovaru/ 

 2. Porušenie ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ sú na výrobku

 3. Používanie tovaru v podmienkach ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami podmienkam v dokumentácii

 4. Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním alebo obsluhou, použitím ktoré sú v rozpore s návodom

 5. Tovar bol poškodený nesprávnym skladovaním, používaním a živlom

 6. Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami v danej dokumentácii

 7. Tovar ktorý bol zle zapojený a nezodpovedá  slovenskej tech. normy

 8. Tovar ktorý je opotrebovaný a nevzťahujú sa naň výrobné vady

 9. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, doručí tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

 • Reklamačné podmienky

Reklamácie vybavuje servisné stredisko , ktoré je priložené v dokumentácii k tovaru. V prípade, že nie je takýto zoznam priložený môžete kontaktovať firmu Igor Bohunský a to e-mailom alebo telefonicky . 

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 Ochrana osobných údajov podľa zákona 2013 /

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje , že Vaše osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej osobe alebo strane. Vaše údaje budú podľa zákona zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Vaše osobné údaje budú využité výhradne za účelom realizácie objednaných služieb, informácii. Vašou registráciou súhlasíte zo zasielaním obchodných informačných mailov. Ak napíšete že nechcete dostávať maily ihneď vás s databázy vyradíme. Vaše informácie slúžia k vystaveniu faktúr a daňového dokladu alebo identifikáciu vašej platby, pri bankovom prevode.

 

Prevádzkovatel e-shopu: Igor Bohunský Potápač

                                    Karloveská 17

                                    84104 Bratislava

                                    Slovensko

                                    IČO: 3692560

                                    DIČ:1025536765