EFR - kurz prvej pomoci

Tento kurz je zameraný pre všetkých dospelých,  deti od 12 rokov a pre tých, čo to potrebujú byť prvou pomocnou rukou, keď sa niečo stane …

Osvojíte si vedomosti a zručnosti základných postupov správneho poskytovania prvej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život, špeciálny kurz vytvorený odborníkmi v oblasti urgentnej medicíny. Tento kurz nie je zameraný iba pre potápačov, je užitočný pre všetkých. Potrebujete ho aj v autoškole,práci a organizáciach.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Nájdite znova to, čo hľadáte